سایه ی تاریکی


چهارشنبه 25 تیر1393
ونشانِ
ونشانِ

عاشقی است!

داغِ کربلا

به دل داشتن...

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

+ 8:40 قبل از ظهر محمدجواد
شنبه 6 اردیبهشت1393
زیر بارون اگر دختری رو سوار کردید
زیر بارون اگر دختری رو سوار کردید

جای شماره به او امنیت بدهید

او را به مقصد مورد نظرش برسانید

نه به مقصود مورد نظرتان !

بگذارید وقتی زن ایرانی مرد ایرانی را در کوچه ای خلوت میبیند

احساس امنیت کند ؛ نه احساس ترس

بیایید فارغ از جنسیت ..

کمی هم مــَــرد باشیم !!

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

+ 9:55 قبل از ظهر محمدجواد